Attentie
 • SlideshowFX Plugin: Error message exists in the article

11 2004 - Het geheugen van water

 • Op de dag voor de begrafenis van Vi komen haar dochters Mary, Teresa en Catherine bij elkaar in het ouderlijk huis, samen met Teresa's (tweede) man Frank en Mary's minnaar Mike. Teresa runt samen met Frank een handel in gezondheidsvoedsel. Omdat ze het dichtst in de buurt van Vi woont, is het grootste deel van de zorg op haar schouders gekomen. Dat frustreert haar mateloos, maar tegelijkertijd kan ze niet anders dan steeds de leiding nemen bij alles wat geregeld moet worden. Frank realiseert zich dat de handel in gezondheidsvoedsel niet is wat hij de rest van zijn leven wil doen - hij heeft het gevoel dat hij mensen belazert waar ze bijstaan. Mary is arts, evenals Mike, wiens vrouw ME heeft. Mary's carrière is haar veel waard, maar ze is nu 39 en ze voelt de biologische klok tikken. Ze denkt dat ze zwanger is, maar Mike vertelt haar dat hij zich een aantal jaren geleden heeft laten steriliseren. Catherine is de jongste, 33 jaar oud. Ze winkelt, rookt joints, drinkt whisky en kan niet tegen alleen zijn. Haar vriend verbreekt, de dag voor Vi's begrafenis, hun relatie. Het is haast onvermijdelijk dat deze vijf mensen, emotioneel uit hun evenwicht en noodgedwongen in hetzelfde huis bij elkaar, geconfronteerd worden met de demonen uit hun (gezamenlijke) verleden.

 • Vi Jannie Holtrop
  Mary Helma Volwater
  Teresa Marjo Oudshoorn
  Catherine Merel Volwater
  Mike Joop Borst
  Frank Cleem Volwater
  Regie Harry Otto
  Geluid en licht Joris Volwater
  Eric Hooijmans
  Caro Elstgeest
  Kap en grime Noami Otto
  Paul van der Wereld
  Video Eelco Caron
 • SlideshowFX: Album not found
  (Activate full report mode to get more details)

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com